Kullanım Sözleşmesi

www.uzaydanhaberler.com, uh.tc, www.mnbhost.com, www.mehmednaim.com, karelikod.com adlı web sitelerimizi ( bundan böyle kısaca ” Uzaydan Haberler ” olarak anılacaktır. ) ziyaret ederek ve/veya Uzaydan Haberler üyesi olarak, Uzaydan Haberler üyelik sözleşmesini, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Uzaydan Haberler web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Uzaydan Haberler kullanım koşulları www.uzaydanhaberler.com/kullanim-sozlesmesi/ adresinde yer almaktadır. Uzaydan Haberler bu koşullarda, web sitesinde ve web sitesinin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Uzaydan Haberler’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyeleri, Uzaydan Haberler adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyeleri, üyelikten ayrılmaları durumunda Uzaydan Haberler’den herhangi bir hak talep edemezler.

Uzaydan Haberler Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda Uzaydan Haberler Yorum, Forum ve Blog yazarlığınıza son verme, kişisel sayfanızı kapatma; yazılarınızı yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir resmi makamdan Uzaydan Haberler kullanıcısı ve üyesi olarak size yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Uzaydan Haberler kullanıcısı ve üyesi olarak sizin Uzaydan Haberler sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığınızın tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkını saklı tutar.

Uzaydan Haberler hizmeti, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasa dışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Uzaydan Haberler altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Uzaydan Haberler web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Uzaydan Haberler’e aittir. Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyeleri, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Uzaydan Haberler web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Uzaydan Haberler’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyeleri, Uzaydan Haberler web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Uzaydan Haberler’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasa dışı yollarla iletmek amacıyla Uzaydan Haberler web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Uzaydan Haberler’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyelerinin, Uzaydan Haberler web sitesini yasa dışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Uzaydan Haberler’e bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Uzaydan Haberler’in ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyelerinin, Uzaydan Haberler web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

Uzaydan Haberler, Uzaydan Haberler web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. Uzaydan Haberler, Uzaydan Haberler kullanıcılarının ve üyelerinin, Uzaydan Haberler web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. Uzaydan Haberler, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Uzaydan Haberler web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

Uzaydan Haberler üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Uzaydan Haberler’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Uzaydan Haberler üyelerinin Uzaydan Haberler üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

Uzaydan Haberler yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, Uzaydan Haberler web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Uzaydan Haberler, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Uzaydan Haberler web sitesi, uzay, astronomi, astrofizik ve genel olarak tüm uzay teknolojileri temalı bir sitedir. Uzaydan Haberler yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını, siyasi, dini ve özel hayatlara ilişkin yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. Uzaydan Haberler, buna aykırı davranan kişilerin blog yazısı, forum mesajı veya yorumlarını yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Uzaydan Haberler, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Uzaydan Haberler, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyeleri, Uzaydan Haberler web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Uzaydan Haberler ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Uzaydan Haberler’e karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Uzaydan Haberler’in her zaman, tek taraflı olarak Uzaydan Haberler web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

Uzaydan Haberler, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Uzaydan Haberler’e herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

Uzaydan Haberler web sitesine üye olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların, gönderdiği yorumlar Uzaydan Haberler tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen içerik Uzaydan Haberler sitesinde yayınlanır. Uzaydan Haberler web sitesine gönderilen yorumlar, editör onayından geçtikten sonra Uzaydan Haberler sitesinde yayınlanmaya başlar. Forumlarda gönderilen mesajlar ve blog yazıları ise öndenetime tabi olmasa da; Uzaydan Haberler, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Uzaydan Haberler, kayıtlarını eksik giren üyelerin Uzaydan Haberler web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Uzaydan Haberler, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyeleri, Uzaydan Haberler web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Uzaydan Haberler, kendi kişisel takdirine göre, Uzaydan Haberler web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Uzaydan Haberler, Uzaydan Haberler üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Uzaydan Haberler, dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

Uzaydan Haberler, Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, www.uzaydanhaberler.com bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

Uzaydan Haberler yazarı, kişisel Uzaydan Haberler sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Uzaydan Haberler tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

Uzaydan Haberler, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlamaktadır. Uzaydan Haberler ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili şirketler tarafından, üçüncü şahıs sitelerindeki bilgi, ürün ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte, denetlenmemekte, onaylanmamakta, garanti edilmemekte, bunların kullanılması teşvik veya tavsiye edilmemektedir. Uzaydan Haberler, web sitesinde kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Uzaydan Haberler’in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı/Üyeler‘in kendi sorumluluğundadır.

Uzaydan Haberler Forum/Blog yazarı, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21., 22., 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının Uzaydan Haberler’e herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın, uygun gördüğü her yerde yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Uzaydan Haberler, Uzaydan Haberler sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında ve radyo, televizyon dahil diğer bütün yayın mecralarında kullanma hakkına sahiptir.

Uzaydan Haberler web sitesine üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcılar/Üyeler’den temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi vs. ) servisin hizmet amacına yönelik olup, Kullanıcılar/Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece Uzaydan Haberler web sitesi dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Şu kadar ki, Uzaydan Haberler, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcılar/Üyeler’in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Uzaydan Haberler, Web sitesine üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcılar/Üyeler’den temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi vs. ) aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Kullanıcılar/Üyeler tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Uzaydan Haberler tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcılar/Üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise http://www.uzaydanhaberler.com/mailman/options/editor_uzaydanhaberler.com linkini tıklayıp listeden çıkmaları gerekmektedir. Uzaydan Haberler işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcılar/Üyeler http://www.uzaydanhaberler.com/contact/ sayfasında yer alan form aracılığıyla Uzaydan Haberler ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

Uzaydan Haberler, Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyelerinin, Uzaydan Haberler web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Uzaydan Haberler, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Uzaydan Haberler’in kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

İşbu kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlülüğünü etkilemeyecektir. Kullanıcılar’dan/Üyeler’den doğabilecek ihtilaflarda, Uzaydan Haberler’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Uzaydan Haberler’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uzaydan Haberler kullanıcıları ve üyeleri, Uzaydan Haberler web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Ankara Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

Copyright 2016, Uzaydan Haberler Tüm hakları saklıdır.