Uluslararası bir araştırmacılar ekibi, Samanyolu’nun kütlesini hesaplamak için sofistike modeller kullandılar. Bu çalışmalarını ve sonuçları açıklayan bir makale yazıp yayınladılar.

Daha önceki araştırmalar Samanyolu’nun büyüklüğünün yaklaşık 256.000 ışık yılı olduğunun tahmin edilmesine yol açmıştı. Şimdi bu yeni çalışmada araştırmacılar, galaksimizin kütlesinin Güneş’in yaklaşık 890 milyar katı olduğu tahminini ortaya koydular.

İçerisinden ölçtüğümüz göz önüne alınırsa galaksimizin büyüklüğünü, şeklini ve kütlesini belirlemek kolay elde edilen bir başarı değil. Yıldızlararası gazlar ve görüntüyü engelleyen yıldızlar nedeniyle büyük bölümünü göremiyoruz. Bu yüzden bilim insanları galaksiyi haritalamak için başka yollar aradılar.

triangulum galaksi
Triangulum Galaksisi dönüş eğrisi

Araştırmacılar galaksinin kütlesine yönelik bir tahmin yürütmek ve kütleye dayalı bir model oluşturmak için çok sayıda kaynaktan veri kullandılar. Bu veriler, yıldızların, gazların ve galaksideki diğer maddelerin nasıl hareket ettiklerine dair bilgiler sağladı. Ekip, “dönüş eğrisi” olarak tarif ettikleri şeyi geliştirmek için bu verileri kullandı. Galaksi tekdüze şekilde dönmediğinden araştırmacılar, galaktik cisimlerin mesafelerini daha iyi anlamak için böyle bir eğri ortaya çıkarmak zorundaydılar.

Araştırmacıların belirttiğine göre dönme kuvvetleri kütleleri hakkında daha fazla şey öğrenmek için kütle çekim kuvvetleri karşısında dengelenebilir ve cisimleri galaksinin merkezindeki kara deliğe çekilmekten ya da uzaya doğru fırlatılmaktan alıkoyan şey böyle bir dengedir. Ve bu denge aynı zamanda bir cismin kütlesini hesaplamak için kullanılabilir. Galaksideki tüm cisimler için denge durumlarını hesaplayarak işleri bir adım öteye taşıyan ekip bu cisimlerin hepsinin kütlesini hesaplamayı başardı. Bunların hepsini bir araya getirmek, bir tür toplam ortaya çıkardı. Araştırmacılar yine de, önceki çalışmalar tarafından galaksinin toplam kütlesinin aşağı yukarı yüzde 93’ünü oluşturduğu öne sürülen karanlık maddeyi hesaba katmak zorundaydılar. Her ikisini de hesaplarına katarak, galaksinin toplam kütlesi ile sadece karanlık maddenin Güneş’ten 830 milyar kat fazla olan toplam kütlesini ortaya çıkardılar. Araştırmacılar tahminlerinin, aynı amaçla çalışan diğer araştırmacılar tarafından ortaya konan sonuçlarla uyumlu olduğuna hükmettiler. Bu da bulgularına daha fazla güvenilirlik kazandırıyor.