Günün Astronomi Görseli 25 Kasım 2019

NGC 6995: Yarasa Nebulası - NGC 6995: The Bat Nebula

109

NGC 6995: Yarasa Nebulası

NGC 6995: Yarasa Nebulası
Görsel & Telif: Josep Drudis

Yarasayı görebiliyor musunuz? Doğu Peçe Nebulası’nın bu kozmik yakın görüntüsünde dolaşıyor. Peçe Nebulası’nın kendisi büyük bir süpernova kalıntısı, yani dev bir yıldızın ölüm patlamasının genişleyen enkaz bulutu. Peçe kabaca dairesel bir şekle sahipken ve gökyüzünde, takımyıldız Kuğu (Cygnus) yönünde neredeyse 3 derecelik yer kaplarken Yarasa Nebulası NGC 6995 Ay’ın görünür büyüklüğü kadar, yalnızca yarım derecelik yer kaplıyor. Bu da Peçe’nin tahmini mesafesinde, Dünya’dan 1400 ışık yılı uzakta 12 ışık yılı anlamına geliyor. Geniş ve dar bant filtreler aracılığıyla alınan görsel verilerin kompozitinde, kalıntıdaki hidrojen atomlarının emisyonu kırmızıyla, oksijen ve azot atomlarının güçlü emisyonuysa mavinin tonlarıyla gösteriliyor. Peçe’nin batı kısmında bir başka mevsimsel görünüm, Cadı Süpürgesi Nebulası da yer alıyor.

Görsel & Telif: Josep Drudis