Günün Astronomi Görseli 8 Kasım 2019

NGC 3572 ve Güney İribaşları - NGC 3572 and the Southern Tadpoles

66

NGC 3572 ve Güney İribaşları

NGC 3572 ve Güney İribaşları
Görsel & Telif: Josep Drudis

Bu kozmik gök manzarası, NGC 3572’nin genç yıldızlarının yanında parıldayan gaz ve karanlık toz bulutlarını içeriyor. Uzak güney göklerindeki güzel bir emisyon nebulası ve yıldız kümesi olan bu bölge, astrofotoğrafçıların çoğu zaman daha parlak olan yakın komşusu Karina Nebulası’nı tercih etmesi nedeniyle görmezden geliniyor. NGC 3572’nin yıldızları, kümenin tahmini mesafesi olan 9.000 ışık yılında yaklaşık 100 ışık yılına karşılık gelen bu teleskobik karede sol üstte yer alıyorlar. Görünür yıldızlararası gazlar ve tozlar, yıldız kümesinin doğumuyla ilişkili moleküler bulutun bir parçası. Nebulanın içindeki, yıldız rüzgarları ve radyasyonuyla aşınan yoğun madde akıntıları, belirgin şekilde enerjik genç yıldızlardan uzağa doğru ilerliyor. Bunlar muhtemelen, kuzey göklerini izleyenlerce daha iyi tanınan IC 410’un kozmik İribaşlarını andıran şekillerdeki, devam eden yıldız oluşum alanları. Ama önümüzdeki onlarca ya da yüzlerce milyon yılda, kümedeki gazlar ve yıldızlar kütle çekim gelgitleriyle ve dev küme yıldızlarının kısa yaşamlarını sona erdiren şiddetli süpernova patlamalarıyla dağıtılacak.

Görsel & Telif: Josep Drudis