Günün Astronomi Görseli 3 Eylül 2019

Sıra Dışı Sinyal Nötron Yıldızının Kara Delik Tarafından Yok Edilişine İşaret Ediyor - Unusual Signal Suggests Neutron Star Destroyed by Black Hole

84

Sıra Dışı Sinyal Nötron Yıldızının Kara Delik Tarafından Yok Edilişine İşaret Ediyor

Bu sıra dışı patlamayı ne oluşturdu? Üç hafta önce, ABD ve Avrupa’daki kütle çekim dalgası detektörleri LIGO ve Virgo, bir kara delik bir nötron yıldızını yok ettiğinde ortaya çıkması beklenen salınıma sahip bir kütle çekim radyasyonu patlaması tespit ettiler. Olaydaki cisimlerden birisi olan S190814sv, Güneş’in kütlesinin beş katından daha fazlasına sahip bir cisme uyum gösterip bir kara delik adayı olmaya uygunken diğeri Güneş’in kütlesinin üçte birinden daha azına sahip gibi duruyor ve bu yüzden de iyi bir nötron yıldızı adayı. Daha önce kütle çekim dalgalarına sahip benzer bir olay tespit edilmemişti. Ne yazık ki bu patlamadan gelen, bozulan nötron yıldızı tarafından tetiklenmiş olabilecek bir ışık görülmedi. Bu kadar düşük kütleli bir kara delik örneği olmasa da düşük kütleli cismin de aynı zamanda bir kara delik olması teorik olarak mümkün. Bu video, 2005’te ışığı tespit edilen, daha önce şüphelenilen bir kara delik-nötron yıldızı çarpışmasını tasvir etmek için, özellikle GRB 050724 patlamasının gama-ışınları kullanılarak oluşturuldu. Canlandırma video ön planda bir birikim diski tarafından çevrelenen kara deliğin yörüngesinde dönen nötron yıldızıyla başlıyor. Daha sonra kara deliğin çekimi nötron yıldızını parçalayıp kalıntılar kara deliğin içine düşerken bir jet oluşturuyor. S190814sv, benzer sistemlerin gelecekteki muhtemel tespitlerinde dahil olan cisimlerin doğalarıyla ilgili ipuçlarıyla birlikte araştırılmaya devam edecek.

Video Görselleştirme: NASADana Berry (Skyworks Digital)