Günün Astronomi Görseli 8 Mayıs 2019

Juno'dan Jüpiter Bilyesi - Jupiter Marble from Juno

58

Juno’dan Jüpiter Bilyesi

Juno'dan Jüpiter Bilyesi
Görsel: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS; Görüntü İşleme: Kevin M. Gill

Jüpiter yakından neye benziyor? Jüpiter’in çoğu görüntüsü çok uzaktan, ya Dünya’dan, ya da gezegenin neredeyse yarısı görünür olacak kadar büyük mesafeden alınıyor. Ama bu görsel nispeten yakından, gezegenin yarısından daha azı görünür olduğunda alınan görüntülerden oluşturuldu. Burada Jüpiter hala küresel görünüyor ama perspektif bozukluğu nedeniyle artık daha çok bir bilyeye benziyor. Jüpiter’in bulut tepelerinde, beyaz oval bir bulut içeren belirgin bir koyu renkli yatay kuşak ile beyaz bir bulut bölgesi görülüyor ve her ikisi de gezegenin çevresinde dönüyorlar. Büyük Kırmızı Leke sağ üstte beliriyor. Bu görüntü robotik Juno uzay aracı tarafından Şubat’ta, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenine yaptığı 17’nci yakın geçiş sırasında alındı. Juno’nun 2021’e kadar uzatılmış olan görevi yeni yöntemlerle Jüpiter’i incelemek. Juno’nun verileri, Jüpiter’in manyetik alanının şaşırtıcı şekilde yumrulu olması ve gezegenin bulut sistemlerinden bazılarının 3000 kilometre içeriye kadar uzanıyor oluşları da dahil keşiflerin yapılmasını mümkün kıldı.

Görsel: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS; Görüntü İşleme: Kevin M. Gill