Günün Astronomi Görseli 21 Nisan 2019

İzlanda Ayrımı Üzerinde Spiral Aurora - Spiral Aurora over Icelandic Divide

37

İzlanda Ayrımı Üzerinde Spiral Aurora

İzlanda Ayrımı Üzerinde Spiral Aurora
Görsel & Telif: Juan Carlos Casado (TWANStarryEarth)

Güzelliği takdir edin ama canavardan korkun. Güzellik, parlak Ay ve resmedilmeye değer bulutlarla birlikte görülen, büyük yeşil spiral şekil almış olan tepedeki aurora. Canavar, aurorayı oluşturan ve bir gün uygarlığı bitirebilecek olan yüklü parçacık dalgası. 1859’da, tüm dünyada görülen önemli auroraların ardından, güneş patlamasıyla ilişkili bir koronal kütle atımı (CME) kaynaklı yüklü parçacıkların bir darbesi, Dünya’nın manyetosferine o kadar kuvvetli bir şekilde çarptı ki Carrington Olayını meydana getirdi. Güneş ve Dünya arasında nispeten doğrudan bir yol, önceki bir CME tarafından temizlenmiş olabilir. Kesin olan şey şu ki, Carrington Olayı Dünya’nın manyetik alanını o kadar şiddetli sıkıştırdı ki, telgraf tellerinde oluşan büyük akımlar birçok telde kıvılcıma neden oldu ve telgraf operatörleri çarpıldı. Bugün Carrington sınıfı bir olay Dünya’yı etkilemiş olsaydı, küresel elektrik şebekelerinde ve elektronik eşyalarda henüz yaşanmamış bir ölçekte hasar meydana gelebileceğini düşünülüyor. Öne çıkan aurora 2016 yılında, İzlanda’nın Thingvallavatn Gölü üzerinde, Dünya’nın büyük Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik plakalarını ayıran bir fayı kısmen dolduran bir göl üzerinde görüntülendi.

Görsel & Telif: Juan Carlos Casado (TWANStarryEarth)