Günün Astronomi Görseli 3 Şubat 2019

Gölden Göğe Açılan Bir Gök Aydınlığı - An Airglow Fan from Lake to Sky

21

Gölden Göğe Açılan Bir Gök Aydınlığı

Gölden Göğe Açılan Bir Gök Aydınlığı
Görsel & Telif: Dave Lane; Görsel Üzeri Bilgiler: Judy Schmidt

Gökyüzü neden dev bir pervane gibi görünür? Gök aydınlığı. Bu kesikli yeşil parlama 2015’te Utah’taki Bryce Kanyonu’nun yanında yakalandığı şekilde Samanyolu Galaksisi’nin kemeri boyunca bir gölden yükseliyormuş gibi duruyor. Bu sıra dışı desen atmosferik kütle çekim dalgaları, hava inceldikçe yükseklikle birlikte büyüyen (burada yaklaşık 90 km irtifada), değişen hava basınç dalgacıkları tarafından oluşturuluyor. Gücünü enerjik yüklü parçacıkların çarpışmalarından alan ve yüksek irtifalarda görülen auroraların aksine gök aydınlığı, kemilüminesanstan yani ışığın kimyasal reaksiyonda üretilmesinden kaynaklanıyor. Daha çok ufkun yakınlarında görülen gök aydınlığı gökyüzünün tamamen karanlık olmasını engelliyor.

Görsel & Telif: Dave Lane; Görsel Üzeri Bilgiler: Judy Schmidt

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.