Günün Astronomi Görseli 13 Ocak

X-ışında Tycho'nun Süpernova Kalıntısı - Tycho's Supernova Remnant in X-ray

65

X-ışında Tycho’nun Süpernova Kalıntısı

X-ışında Tycho'nun Süpernova Kalıntısı
Görsel: NASA / CXC / F.J. Lu (Chinese Academy of Sciences) et al.

Bu dev şişkin yapıyı hangi yıldız yarattı? Burada görülen Tycho’nun süpernova kalıntısının, ilk defa 400 yıldan uzun süre önce ünlü astronom Tycho Brahe tarafından kaydedilen yıldız patlamasının genişleyen sıcak nebulası. Bu görsel yörüngedeki Chandra X-ışın Gözlemevi ile alınan üç X-ışın renginin bir kompoziti. Genişleyen gaz bulutu aşırı derecede sıcak ve kısmen farklı genişleme hızları buluta kabarık bir görünüm veriyor. SN 1572’yi oluşturan yıldız tamamen ortadan kalkmış olsa da burada seçilemeyecek kadar sönük olan Tycho G adlı bir yıldızın yoldaşı olduğu düşünülüyor. Tycho’bun süpernovasının öncül kalıntılarını bulmak özellikle önemli çünkü bu tip Ia bir süpernova, görülür evrenin ölçeğini kalibre eden uzaklık merdiveninde önemli bir basamak. Tip Ia süpernovaların zirve parlaklıklarının iyi anlaşıldığı düşünülüyor ve bu da onları uzak evrende sönüklük ve uzaklık arasındaki ilişkiyi anlamada  oldukça değerli hale getiriyor.

Görsel: NASA / CXC / F.J. Lu (Chinese Academy of Sciences) et al.