Günün Astronomi Görseli 22 Kasım

NGC 281’in Portresi - Portrait of NGC 281

157

NGC 281’in Portresi

NGC 281’in Portresi
Görsel & Telif: Jeremiah Roth

NGC 281 olarak kataloglanan kozmik bulutun arasından baktığınızda açık küme IC 1590’ın yıldızlarını gözden kaçırabilirsiniz. Yine de kümenin nebula içinde oluşmuş olan genç ve dev yıldızları nihayetinde nebulanın yaygın parlamasının gücünü sağlıyor. NGC 281’in bu portresinde beliren göz alıcı şekiller, sıcak küme yıldızlarının şiddetli, enerjik rüzgarları ve radyasyonuyla aşındırılan, siluet şeklinde görülen şekillenmiş toz sütunları ve Bok kürecikler*. Yeterince uzun varlıklarını sürdürebilirlerse tozlu yapılar aynı zamanda gelecekteki yıldız oluşum alanları da olabilirler. Genel şekli yüzünden şakacı şekilde Pacman Nebulası adı verilen NGC 281, takımyıldız Kraliçe (Cassiopeia) yönünde, yaklaşık 10,000 ışık yılı mesafede bulunuyor. Bu keskin kompozit görüntü dar bant filtrelerle oluşturuldu ve kırmızı, yeşil ve mavi renkleri sentezlemek için nebulanın hidrojen ve oksijen atomlarının emisyonunu bir araya getiriyor. Sahne, NGC 281’in uzaklığında 80 ışık yılından fazla alan kaplıyor.

*Bok Kürecikleri: İlk olarak 1940’larda astronom Bart Bok tarafından gözlenen, izole ve nispeten karanlık, içerisinde yıldız oluşumunun gerçekleşiyor olabileceği yoğun kozmik toz ve gaz içeren küçük nebulalar.

Görsel & Telif: Jeremiah Roth