Günün Astronomi Görseli 9 Ağustos

Kızıl Gezegen, Kızıl Ay ve Mars - Red Planet, Red Moon, and Mars

202

Kızıl Gezegen, Kızıl Ay ve Mars

Kızıl Gezegen, Kızıl Ay ve Mars
Görsel & Telif: Alex Cherney (TerrastroTWAN)

Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars, karanlık gece göklerinde sıklıkla kırmızımsı bir renkte görünür. Avustralya, Mornington Yarımadası’ndan bu harika sabah alacakaranlığı görüntüsünde Mars sol üstte parlıyor ama Ay ve Dünya hala kırmızı görünüyor. 27 Temmuz’da görüntülenen tam tutulmuş Ay batmakta. Kırmızılaşmış olarak görünüyor çünkü Dünya’nın gölgesi tam olarak karanlık değil. Bunun yerine Dünya’nın gölgesi gezegenin, tutulmuş bir Ay’ın perspektifinden görülen tüm gün batımları ve gün doğumlarından sönük bir kırmızı ışıkla dolu. Gün batımları ve gün doğumları kırmızılaşmış çünkü Dünya’nın atmosferi mavi ışığı kırmızıya göre daha fazla saçıyor ve sönük mavimsi bir alacakaranlık göğü meydana getiriyor. Elbette yalçın kıyı kayalıkları da bu Avustralya gün doğumunun kırmızılaşmış renklerini alıyor.

Görsel & Telif: Alex Cherney (TerrastroTWAN)