Günün Astronomi Görseli 17 Nisan

M57: Halka Nebulası - M57: The Ring Nebula

35

M57: Halka Nebulası

M57: Halka Nebulası
Görsel: NASAESAHubble Legacy ArchiveKompozisyon: Giuseppe Donatiello

Satürn’ün halkaları dışında, Halka Nebulası (M57) muhtemelen en ünlü gök şeridi. Ama klasik görünümünün bizim bakış açımızdan kaynaklandığı biliniyor. Genişleyen nebulanın üç boyutlu yapısının, biraz da bu net Hubble görüntüsüne dayanan yeni haritası, nebulanın nispeten yoğun, çöreğe benzeyen halkasının, Amerikan futbol topu şeklindeki parlak bir gaz bulutunu sarmaladığını gösteriyor. Yeryüzünden görünüm, topun uzun eksenine doğru aşağıya, halkayı bize dönük olarak görecek şekilde bakıyor. Elbette bu iyi incelenmiş gezegenimsi nebula örneğinde parıldayan maddeler gezegenlerden gelmiyor. Bunun yerine, gazlı örtü, ölmekte olan, bir zamanlar Güneş’e benzeyen, şimdi ise nebulanın merkezinde görülen küçük bir ışık noktacığı şeklindeki yıldızdan atılan dış katmanlar. Sıcak merkezi yıldızdan gelen yoğun morötesi ışık, gazdaki atomları iyonize ediyor. Halka Nebulası yaklaşık bir ışık yılı genişlikte ve 2000 ışık yılı uzakta.

Görsel: NASAESAHubble Legacy Archive; Kompozisyon: Giuseppe Donatiello

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.