Bilim İnsanları Ceres’te Doğal Olarak Oluşan Organik Bileşikler Buldu

1053

Yaşam için gerekli olan temel bileşenlerin tamamı Ceres’in, Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri arasında bulunan cüce gezegenin yüzeyinde bulunabilir. Şimdi yeni bir araştırma Ceres üzerinde bulunan organik bileşiklerin doğal olarak oluştuğunu, yüzeyin altında gizlenen jeokimyasal süreçlerden doğduğunu öne sürüyor.

Ceres yüzeyindeki organik bileşiklerin dağılımının analizi asteroid ya da kuyruklu yıldız çarpışmasıyla taşınmadıklarını, aksine içeride üretildiklerini gösteriyor. (Görsel: NASA/JPL-Caltech/UCLA/ASI/INAF/MPS/DLR/IDA)

Southwest Research Institute’dan deneyimli araştırmacı Simone Marchi bir basın bülteninde “Organiklerin yerel olarak yüksek konstantrasyonlarının bu keşfi oldukça şaşırtıcı ve astrobiyoloji camiası için geniş çıkarımlar sunuyor” diyor. “Ceres amonyak içeren hidratlı mineraller, su buzu, karbonatlar, tuzlar ve organik maddelerin izlerine sahip. Dawn bu yeni buluşla birlikte Ceres’in yaşam için anahtar bileşenlere sahip olduğunu gösterdi.”

Araştırmacılar organiklerin Ceres üzerindeki dağılımlarını analiz etmek için Dawn’ın görünür ve kızılötesi haritalama spektrometresini kullandılar. Gözlemler Ceres’in kuzey yarımküresindeki büyük bir krater olan Ernutet’in yakınlarında yüksek bir organik madde konsantrasyonu ortaya çıkarsa da tüm dağılım herhangi bir krater ve çöküntüyle bağdaşmıyor. Bilim insanları organiklerin hem genç, taze kraterlere hem de yaşlı ve alçalmış olanlara dağıldığını buldular.

NASA’nın Dawn uzay aracı üzerindeki kameranın verilerinden üretilmiş bu artırılmış renkli kompozit fotoğraf Ernutet Krateri etrafındaki bölgeyi gösteriyor. Parlak kırmızı kısımlar Ceres’in geri kalanına göre daha kırmızı görünüyorlar. (Görsel: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

Science’ta detaylarıyla yayınlanan bulgular Ceres’in yüzeyindeki çarpışmaların cüce gezegenin organik bileşiklerini ortaya çıkarmış olabileceğini ancak bunları taşımadığını öne sürüyor.

Marchi bunu “Tüm bölge yoğun şekilde kraterli ve oldukça yaşlı gibi görünüyor ancak Ernutet kraterinin kenarları nispeten yeni gibi duruyor” şeklinde açıklıyor. “Organik zengini alanlar, açıkça Ceres’in içsel maddeleri olan karbonat ve amonyak içeren türler içeriyor ve bu da organiklerin dışarıdan gelen bir kaynakla taşınması ihtimalini düşürüyor.”

Önceki çalışmalar Ceres’teki kayda değer hidrotermal faaliyeti açığa çıkarmıştı. Bu da cüce gezegenin organiklerinin içeride üretildiğine dair hipoteze olan inancı kuvvetlendiriyor.