Ay Herkesin Düşündüğünden Daha Yaşlı

Kesin konuşmak gerekirse 40 milyon ile 140 milyon yıl kadar daha yaşlı

389

Ay daimi gökyüzünde duruyor fakat onun kaç yaşında olduğunu hiç merak ettiniz mi? UCLA’dan bir grup araştırmacı tam olarak bunu merak etti ve yürüttükleri çalışmada daha önce bildiğimizden en fazla 140 milyon yıl daha yaşlı olduğu sonucuna ulaştılar.

Takım zirkonla yani 1971’deki Apollo 14 görevinde Ay’dan getirilen minerallerle çalıştı. 2016’da, UCLA araştırmacıları Yer ile embriyo gezegen Theia arasında gerçekleşen çarpışmanın çok şiddetli olduğunu, kafa kafaya gerçekleşen bu çarpışmadan Ay’ın ortaya çıktığını bildirdiler.

UCLA’nın Yer, Gezegen ve Uzay Bilimleri Departmanı’ndan jeokimya araştırmacısı ve çalışmanın baş yazarı Mélanie Barboni basın açıklamasında Ay’ın yaşını bulmanın zor olduğunu çünkü daha önce orada ne varsa devasa çarpışmanın bunu sildiğini söylüyor.

Barboni bazı cevaplar bulmak için, Princeton’daki laboratuvarda sekiz zirkon üzerinde kütle spektrometresi kullanarak çalıştı.

UCLA’da jeokimya profesörü, kozmokimyacı ve çalışmanın yardımcı yazarlarından Kevin McKeegan basın açıklamasında, “Zirkonlar doğanın en iyi saatleri,” dedi. “Zirkonlar jeolojik tarihi en iyi muhafaza eden ve kökenini en iyi gösteren minerallerdir.”

Ay, Yer ile Theia arasında gerçekleşen çarpışmanın ardından başlarda, sonradan soğuyarak Ay’ın manto ve kabuğunu oluşturan magma okyanusu ile kaplıydı. Barboni bunun ne zaman olduğunu görmek için uranyum zirkon ve onun kurşuna nasıl bozunduğu üzerine çalıştı. Magmanın ne zaman oluştuğunu açıklığa kavuşturmak için ise lütesyum zirkonu ve onun hafniyuma nasıl bozunduğu üzerine çalıştı.

UCLA’dan jeokimya profesörü, kozmokimyacı ve çalışmanın yardımcı yazarlarından Edward Young, “Mélanie, Ay’ın gerçek yaşının katılaşmasına değil, bundan öncesine dayandığını düşünmekle akıllıca davrandı” dedi.

Bulgular Science Advances Journal‘de 11 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı. Takım Ay’ın erken dönemleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmek için hâlâ zirkonlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.