Hubble Gözlenebilir 2 Trilyon Galaksi Keşfetti

1212

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu ve diğer gözlemevlerinden alınan derin uzay tarama araştırmaları sayesinde, evren aniden çok daha kalabalık göründü.

Astronomlar, şaşırtıcı bir şekilde daha önceden sanılanının aksine, gözlemlenebilir evrende en az 10 kat daha fazla galaksinin olduğunun sonucunu elde ettiler. Bu alanlar, evrenin tahmin edilen nüfusunun en düşük ihtimalle 2 trilyon galaksi içerdiğini gösteriyor.

Bu görsel Great Observatories Origins Deep Survey (GOODS) olarak geçen büyük bir galaksi sayımı kapsamaktadır. Görsel: NASA, ESA, the GOODS Team, and M. Giavalisco (University of Massachusetts, Amherst)
Bu görsel Great Observatories Origins Deep Survey (GOODS) olarak geçen büyük bir galaksi sayımını kapsamaktadır.
Görsel: NASA, ESA, the GOODS Team, and M. Giavalisco (University of Massachusetts, Amherst)

Sonuçlar, galaksi oluşumu adına net doğurgulara sahip ve aynı zamanda eski bir astronomik paradoksa da (Gökyüzü gece neden karanlıktır? – Olbers Paradoksu’na) ışık tutuyor.

Birleştik Krallık’ta bulunan Nottingham Üniversitesi’ndeki bir bilimsel araştırma takımının liderliğindeki Christopher Conselince, evrenin erken zamanlarında bugüne nazaran 10 kat daha fazla galaksinin uzayın bir hacmine yoğunlaşmış halde olduğunu buldu. Bu galaksilerin pek çoğu, Samanyolu Galaksi’nin etrafındaki uydu galaksilerin kütlelerine benzer olarak, görece küçük ve sönüktüler. Galaksiler birleşip daha büyük galaksileri meydana getirdikçe, galaksilerin uzaydaki nüfus yoğunluğu giderek azaldı. Araştırma ekibinin The Astrophysical Journal’da yayınladığı tezde yazan açıklamaya göre, bu durum şu anlama geliyordu: Galaksiler, evrenin tarihi boyunca eşit bir şekilde dağılmadılar.

Conselice açıklamasında şunları söyledi: “Bu sonuçlar evrenin tarihi boyunca bir galaksi evriminin yerini alması adına güçlü birer kanıttır. Bundan dolayı galaksilerin birbiri ile birleşmesi galaksilerin sayısını önemli ölçüde azalttı ve bu sayede toplamdaki galaksi sayısı da azalmış oldu. Bu bize sözde tüm detayları göz önüne alarak evrenin yapısı hakkında bir doğrulama veriyor.”

Astronomideki en temel sorulardan biri evrende ne kadar galaksinin bulunduğudur. Hubble’ın sınır taşı olan ve 1990’ların ortalarında kaydedilen Hubble Derin Alan görseli, evrenin galaksi nüfusu ile ilgili ilk gerçek kavrayışı bize vermiştir. Daha sonra gelen hassas gözlem olan Hubble’ın Ultra Derin Alan görüntüsü çok daha fazla sönük galaksilerin varlığını ortaya çıkardı. Bu sonuç da bize gözlemlenebilir evrenin 100 milyara yakın galaksi içerebileceğinin tahminini sağladı.

 


YENİ ARAŞTIRMA, ÖNCEDEN YAPILMIŞ OLAN TAHMİNİN EN AZ 10 KAT DÜŞÜK DEĞERDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR.


 

Conselice ve takımı Hubble’dan ve halihazırdaki diğer ekiplerin yayınladığı verilerden yola çıkarak bu sonuca ulaştılar. Ekip, evrenin tarihindeki farklı çevrimlerdeki galaksilerin sayısının hassas ölçümünü yapabilmek için görüntüleri titiz bir biçimde 3 boyutlu hale çevirdiler. Ek olarak, ekip yeni bir matematiksel metod kullanarak, şu anki teleskopların gözlemleyemediği galaksilerin varlığının sonucuna vardı. Bu, şu anda görebildiğimiz galaksilerin sayısını ve onların kütlelerini bulmamıza ek olarak, gözlemlenebilir evrende günümüz teleskoplarıyla görebilmek adına çok sönük ve çok uzak daha uzakta, %90 oranında galaksiler olması gerektiği sonucuna sürpriz bir şekilde vardırdı. Evrenin erken zamanlarından olan bu çok fazla sayıdaki küçük sönük galaksiler zamanla birleşerek, şu anda gözlemleyebileceğimiz hale, dev galaksilere dönüştüler.

Conselice şunları ekledi: “Evrendeki galaksilerin yaklaşık %90’ının üzerinde çalışılabilmiş olmak, insanı hayrete düşüyor. Kim bilir gelecekteki teleskoplarla yapılan gözlemlerle bu galaksiler hakkında ne ilginç özellikler bulacağız? Yakın gelecekte James Webb Uzay Teleskobu, bu ultra sönük galaksiler üzerinde çalışabilecek.”

Hubble'ın derin alan görüntüsünün gökyüzünde kapladığı alan
Hubble’ın derin alan görüntüsünün gökyüzünde kapladığı alan.

Zaman geçtikce azalan galaksilerin sayısı aynı zamanda Olbers Paradoksu’na da çözümler üretmektedir (ilk olarak Alman astronom olan Heinrich Wilhelm Olbers tarafından 1800’lerin erken zamanlarında formülleştirildi): Eğer evren sonsuz tane yıldız içeriyorsa, neden gökyüzü gece vakti karanlıktır? Ekip kesinlikle aslında oldukça çok galaksilerin olduğunun, prensipte gökyüzündeki her bir bölmenin bir galaksinin parçasını içerdiğinin sonucuna ulaştı.

Ancak, galaksilerden gelen yıldız ışığı insan gözü için görünmezdir ve çoğu modern teleskoplar, bilinen diğer faktörlerden dolayı evrendeki görünür ve moröte ışığı azaltmaktadır. Bu faktörler evrenin dinamik doğası gereği olan evrenin genişlemesinden ve galaksiler arası gaz ve tozla ışığın soğurulmasın dolayı, bize ulaşan ışığı kırmızılaştırıyor. Bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde, bu durum bizim görüşümüz için gece vakti gökyüzünün karanlık olmasına sebep olmaktadır.

 

Kaynak: NASA – Hubble Reveals Observable Universe Contains 10 Times More Galaxies Than Previously Though