This new NASA/ESA Hubble Space Telescope image shows the Lagoon Nebula, an object with a deceptively tranquil name. The region is filled with intense winds from hot stars, churning funnels of gas, and energetic star formation, all embedded within an intricate haze of gas and pitch-dark dust.

Evrende nefes kesen bazı görseller, sıcak parlayan gaz blutularında, nebulalarda oluşturuluyor. Bu yeni NASA/ESA Hubble Uzay Teleskobu görseli bize, Yay Burcu Takımyıldızındaki aldatıcı bir şekilde huzurlu isme sahip, Deniz Kulağı Nebulasının merkezini göstermekte. Bölge gaz ve toz bulutlarının karmakarışıklığı içinde, sıcak yıldızların şiddetli rüzgarları ile çalkalanmakta.

Kaynak: Stormy Seas in Sagittarius | NASA