Türkiye ve Uzay

326

Türkiye ve Uzay

Uzay çalışmaları bir ülke için her zaman gelişmişliğin bir belirteci olmuştur. Günümüzde, iletişim uyduları için hayati öneme sahip ve dünya çevresindeki çok kıymetli olan yer merkezli yörüngede uydu konumlarının belirlenmesinden de sorumlu Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin ilk toplantısında kurucu sıfatı ile bulunan Türkiye, o zamanki ismi ile, Osmanlı İmparatorluğu, bu kurucu sıfatının da  yardımıyla ülkemizin tam üzerine gelen yörünge konumunun kullanım haklarına sahiptir. Yer merkezli uydu konumlarının tamamı çok kıymetli olmakla birlikte Türkiye’nin kullanım haklarına sahip olduğu konum özellikle Avrupa, Asya ve Afrika’nın da büyük bir kısmına yayın yapabilme kapasitesine sahip olmasıyla ayrıca önemlidir. 1865 tarihli toplantı belgesi ayrıca incelenebilir.

İletişim alanındaki bu öncülüğümüz, dönemin zorlu şartları, dünya savaşları ve kurtuluş mücadelelerimiz sebebiyle ne yazık ki ilerleyen yıllarda devam edememiştir. Günümüzde, uzay teknolojilerinde ilerlemiş olsak da arzu edilen seviyeden uzağız. Uzay çalışmalarının çok maliyetli olması ve ülkemizde öncelikli konuların farklı olması da bunda önemli etkendir.